Äktenskapsförord

Står ni snart vid altaret, eller är ni redan gifta? Huvudregeln är att makars egendom ska delas lika vid en skilsmässa, den så kallade hälftendelningsprincipen. Ett äktenskapsförord reglerar vad som ska tillhöra det gemensamma boet, det vill säga giftorättsgods, och vad som ska vara enskild egendom. 

från 769kr

Svar inom 12 h

Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom som bostad, bil, möbler, husdjur och besparingar är giftorättsgods. Det som inte är giftorättsgods kallas för enskild egendom. Vanligen upprättas ett äktenskapsförord om en av parterna har en större förmögenhet eller om det finns egendom med stort affektionsvärde. 

Äktenskapsförordet kan omfatta både egendom som tillhör en av er och men även egendom som i framtiden kan tillfalla en av er. Däremot kan äktenskapsförord inte omvandla den ena makens egendom till den andre makens enskilda egendom.

Vi hjälper er reda ut vad exakt det kan vara som ni bör överväga att ha med i ert äktenskapsförord.

Tänk på!

Det är viktigt att ni innan har funderat på vad som ska vara respektive parts enskilda egendom och att ni båda förstår vad det är ni skriver på. Avtalet måste sedan registreras hos Skatteverket för att vara giltigt, det räcker alltså inte med att ni skrivit ihop ett avtal och har det liggandes hemma.

vanliga frågor om Äktenskapsförord

I de fall ni är beredda på att dela all egendom lika vid en skilsmässa behövs inget äktenskapsförord. 

Många gånger är det dock så att någon av er eller båda vill säkerställa att viss egendom, till exempel ett företag eller en båt, inte riskerar att gå förlorat. Ett äktenskapsförord är då ett mycket bra sätt att undvika onödiga konflikter och missförstånd vid en separation.

Driver du ett bolag tillsammans med någon annan kan det vara ett krav att upprätta ett äktenskapsförord avseende bolaget enligt aktieägaravtalet. 

Ja det kan man.

Ni kan via ett nytt registrerat äktenskapsförord  upphäva ett tidigare äktenskapsförord. 

Det ni behöver behöver vara medvetna om är att registrerade äktenskapsförord är bindande och att de inte kan hävas av endast den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det alltså att ni båda är överens.

Nej, det är inte möjligt att ingå ett muntligt äktenskapsförord. 

Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara gällande vilket i sig omöjliggör ett muntligt äktenskapsförord

Om ni registrerar ett svenskt äktenskapsförord enligt svensk rätt och ni har hemvist här i landet så är det giltigt. Översättningen är bara en hjälp för att förstå avtalet ni skriver under.

Om det skulle visa sig att översättningen är felaktig kan det utgöra grund för en process om ogiltigförklaring av äktenskapsförordet helt eller delvis.

Ett äktenskapsförord som upprättas innan man gifter sig och som registreras inom en månad därefter gäller från dagen för giftermålet. I annat fall gäller äktenskapsförordet från den dag som det registrerades.

Nej det gör det inte, ett äktenskapsförord måste registreras för att bli giltigt.

När båda har skrivit under äktenskapsförordet ska det sändas in i original till Skatteverket

För att Skatteverket ska kunna handlägga ert ärende behöver ni betala in en ansökningsavgift på 275 kronor.

Det går bra att upprätta ett äktenskapsförord efter vigseln.

Ett äktenskapsförord kan upprättas när som helst, såväl innan som efter själva giftermålet.

Mallar som återfinns på internet är oftast bara exempel på hur äktenskapsförord kan skrivas. Ni kan med andra ord inte vara säkra på att mallen lämpar sig efter just ert förhållande.

 De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. 

Vill ni skapa ett äktenskapsförord genom oss skapas äktenskapsförordet utifrån ert förhållande och ni får ett äktenskapsförord som inte bara är skräddarsytt utan även juridiskt hållbart. Dessutom kan ni kostnadsfritt rådgöra med en av våra jurister om ni känner er osäkra på något. Vi erbjuder alltid en kostnadsfri behovsanalys. 

Dela:

Kontakt

Nyheter

© 2020 LexBreak All Rights ARE Reserved