Fullmakt

En fullmakt behövs om du vill ge någon rätten att göra något i ditt namn, som om du gjort det själv. Det kan handla om alltifrån att köpa en bil till att förhandla om en viss sak.

från 299kr

Svar inom 12 h

En fullmakt kan användas vid flera tillfällen eller ett enstaka tillfälle. Ofta används en fullmakt när en person inte har möjlighet att fysiskt göra något som kräver att man legitimerar sig. Om du exempelvis behöver uträtta bankärenden som att ta ut pengar från ditt sparkonto eller underteckna ett avtal men inte har möjlighet att göra det själv behövs en fullmakt om du vill att någon annan gör detta i ditt ställe. En fullmakt behövs också t.ex. om du vill att någon annan tar emot ett paket som är adresserat till dig.

Fullmakter används ofta vid när en person företräder exempelvis ett dödsbo, har kontakt med försäkringsbolag eller skriver avtal för någon annans räkning.

Tänk på!

Det finns inga formella krav i avtalslagen som slår fast att en fullmakt måste vara bevittnad för att vara giltig. Men i många fall kan det ändå krävas att fullmakten är bevittnad och undertecknad av en eller eller flera personer.

vanliga frågor om Fullmakt

Det är alltid en god idé att skriva ett gåvobrev vid alla tillfällen du tänker ge bort någonting till ett större värde, vare sig det gäller fast eller lös egendom även om det finns en juridisk skyldighet eller inte för gåvobrevets giltighet.

Genom att upprätta ett gåvobrev minimerar du risken för framtida tvister gällande vem som har rätt till egendomen. Därtill skapar du en större trygghet för gåvomottogaren.

Ja det kan man.

Ni kan via ett nytt registrerat äktenskapsförord  upphäva ett tidigare äktenskapsförord. 

Det ni behöver behöver vara medvetna om är att registrerade äktenskapsförord är bindande och att de inte kan hävas av endast den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det alltså att ni båda är överens.

Nej, det är inte möjligt att ingå ett muntligt äktenskapsförord. 

Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara gällande vilket i sig omöjliggör ett muntligt äktenskapsförord

Om ni registrerar ett svenskt äktenskapsförord enligt svensk rätt och ni har hemvist här i landet så är det giltigt. Översättningen är bara en hjälp för att förstå avtalet ni skriver under.

Om det skulle visa sig att översättningen är felaktig kan det utgöra grund för en process om ogiltigförklaring av äktenskapsförordet helt eller delvis.

Ett äktenskapsförord som upprättas innan man gifter sig och som registreras inom en månad därefter gäller från dagen för giftermålet. I annat fall gäller äktenskapsförordet från den dag som det registrerades.

Nej det gör det inte, ett äktenskapsförord måste registreras för att bli giltigt.

När båda har skrivit under äktenskapsförordet ska det sändas in i original till Skatteverket

För att Skatteverket ska kunna handlägga ert ärende behöver ni betala in en ansökningsavgift på 275 kronor.

Det går bra att upprätta ett äktenskapsförord efter vigseln.

Ett äktenskapsförord kan upprättas när som helst, såväl innan som efter själva giftermålet.

Mallar som återfinns på internet är oftast bara exempel på hur äktenskapsförord kan skrivas. Ni kan med andra ord inte vara säkra på att mallen lämpar sig efter just ert förhållande.

 De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. 

Vill ni skapa ett äktenskapsförord genom oss skapas äktenskapsförordet utifrån ert förhållande och ni får ett äktenskapsförord som inte bara är skräddarsytt utan även juridiskt hållbart. Dessutom kan ni kostnadsfritt rådgöra med en av våra jurister om ni känner er osäkra på något. Vi erbjuder alltid en kostnadsfri behovsanalys. 

Dela:

Kontakt

Nyheter

© 2020 LexBreak All Rights ARE Reserved