Gåvobrev

Gåvobrev är en handling där en gåvogivare ger bort något till en gåvotagare. Gåvobrev används främst när någon vill ge bort någonting värdefullt. Ett gåvobrev kan bland annat reglera gåva av pengar, värdepapper, en bostadsrätt eller en fastighet. Som gåvogivare kan man välja att skriva in särskilda villkor i sitt gåvobrev och på så sätt bidra till en större ekonomisk tryghet för gåvomottagaren

från 899kr

Svar inom 12 h

Gåvobrev är en handling där en gåvogivare ger bort något till en gåvotagare. Att upprätta ett gåvobrev när du ska ge bort någonting av större värde är alltid klokt, oavsett om ett gåvobrev är ett juridiskt krav eller inte. Med ett gåvobrev kan du villkora din gåva och samtidigt bidra till en större ekonomisk trygghet för gåvomottagaren.  Ett vanligt villkor är att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och därmed inte omfattas av en eventuell framtida bodelning. 

Genom ett gåvobrev kan du enkelt undvika framtida tvister,  du kan exempelvis uttrycka att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv för dina arvingar.

Gåvobrev är en handling där en gåvogivare ger bort något till en gåvotagare. Gåvobrev används främst när någon vill ge bort värdefull, fast egendom. För att ett gåvobrev ska bli giltigt måste man följa det regelverk som finns och i vissa fall registrera gåvobrevet hos myndigheter.

Tänk på!

För att ett gåvobrev ska bli giltigt måste man följa det regelverk som finns och i vissa fall registrera gåvobrevet hos myndigheter.

Gåvobrev gällande fastighet, bostadsrätt eller tomträtt måste följa vissa lagstadgade formkrav. Om gåvobrevet inte lever upp till formkraven är gåvan att betrakta som ogiltig.

vanliga frågor om Gåvobrev

Det är alltid en god idé att skriva ett gåvobrev vid alla tillfällen du tänker ge bort någonting till ett större värde, vare sig det gäller fast eller lös egendom även om det finns en juridisk skyldighet eller inte för gåvobrevets giltighet.

Genom att upprätta ett gåvobrev minimerar du risken för framtida tvister gällande vem som har rätt till egendomen. Därtill skapar du en större trygghet för gåvomottogaren.

Ja det kan man.

Ni kan via ett nytt registrerat äktenskapsförord  upphäva ett tidigare äktenskapsförord. 

Det ni behöver behöver vara medvetna om är att registrerade äktenskapsförord är bindande och att de inte kan hävas av endast den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det alltså att ni båda är överens.

Nej, det är inte möjligt att ingå ett muntligt äktenskapsförord. 

Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara gällande vilket i sig omöjliggör ett muntligt äktenskapsförord

Om ni registrerar ett svenskt äktenskapsförord enligt svensk rätt och ni har hemvist här i landet så är det giltigt. Översättningen är bara en hjälp för att förstå avtalet ni skriver under.

Om det skulle visa sig att översättningen är felaktig kan det utgöra grund för en process om ogiltigförklaring av äktenskapsförordet helt eller delvis.

Ett äktenskapsförord som upprättas innan man gifter sig och som registreras inom en månad därefter gäller från dagen för giftermålet. I annat fall gäller äktenskapsförordet från den dag som det registrerades.

Nej det gör det inte, ett äktenskapsförord måste registreras för att bli giltigt.

När båda har skrivit under äktenskapsförordet ska det sändas in i original till Skatteverket

För att Skatteverket ska kunna handlägga ert ärende behöver ni betala in en ansökningsavgift på 275 kronor.

Det går bra att upprätta ett äktenskapsförord efter vigseln.

Ett äktenskapsförord kan upprättas när som helst, såväl innan som efter själva giftermålet.

Mallar som återfinns på internet är oftast bara exempel på hur äktenskapsförord kan skrivas. Ni kan med andra ord inte vara säkra på att mallen lämpar sig efter just ert förhållande.

 De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. 

Vill ni skapa ett äktenskapsförord genom oss skapas äktenskapsförordet utifrån ert förhållande och ni får ett äktenskapsförord som inte bara är skräddarsytt utan även juridiskt hållbart. Dessutom kan ni kostnadsfritt rådgöra med en av våra jurister om ni känner er osäkra på något. Vi erbjuder alltid en kostnadsfri behovsanalys. 

Dela:

Kontakt

Nyheter

© 2020 LexBreak All Rights ARE Reserved