Övriga Avtal

Är du ute efter ett specialanpassat avtal? Det kan röra sig om exempelvis röra sig om ett avtal om vårdnaden av ett husdjur vid en separation m.m. Oavsett vad det är du vill avtala om, kan du alltid kontakta oss för en kostnadsfri behovsanalys.

från 395kr

Svar inom 12 h

Ni kan avtala i princip om vadsomhelst! Ibland finns det inte något färdigt standardavtal som passar in i er överenskommelse. Därför har ni genom oss möjligheten att få hjälp med ett juridiskt hållbart avtal.

Tänk på!

Det är fritt fram att avtala om i princip vadsomhelst. Däremot kan det finnas vissa formalia krav avseende vissa typer av avtal för att de ska vara juridiskt bindande. Kontakta oss så hjälper vi få ert avtal juridiskt bindande.

vanliga frågor om övriga avtal

Det är alltid en god idé att skriva ett gåvobrev vid alla tillfällen du tänker ge bort någonting till ett större värde, vare sig det gäller fast eller lös egendom även om det finns en juridisk skyldighet eller inte för gåvobrevets giltighet.

Genom att upprätta ett gåvobrev minimerar du risken för framtida tvister gällande vem som har rätt till egendomen. Därtill skapar du en större trygghet för gåvomottogaren.

Ja det kan man.

Ni kan via ett nytt registrerat äktenskapsförord  upphäva ett tidigare äktenskapsförord. 

Det ni behöver behöver vara medvetna om är att registrerade äktenskapsförord är bindande och att de inte kan hävas av endast den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det alltså att ni båda är överens.

Nej, det är inte möjligt att ingå ett muntligt äktenskapsförord. 

Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara gällande vilket i sig omöjliggör ett muntligt äktenskapsförord

Om ni registrerar ett svenskt äktenskapsförord enligt svensk rätt och ni har hemvist här i landet så är det giltigt. Översättningen är bara en hjälp för att förstå avtalet ni skriver under.

Om det skulle visa sig att översättningen är felaktig kan det utgöra grund för en process om ogiltigförklaring av äktenskapsförordet helt eller delvis.

Ett äktenskapsförord som upprättas innan man gifter sig och som registreras inom en månad därefter gäller från dagen för giftermålet. I annat fall gäller äktenskapsförordet från den dag som det registrerades.

Nej det gör det inte, ett äktenskapsförord måste registreras för att bli giltigt.

När båda har skrivit under äktenskapsförordet ska det sändas in i original till Skatteverket

För att Skatteverket ska kunna handlägga ert ärende behöver ni betala in en ansökningsavgift på 275 kronor.

Det går bra att upprätta ett äktenskapsförord efter vigseln.

Ett äktenskapsförord kan upprättas när som helst, såväl innan som efter själva giftermålet.

Mallar som återfinns på internet är oftast bara exempel på hur äktenskapsförord kan skrivas. Ni kan med andra ord inte vara säkra på att mallen lämpar sig efter just ert förhållande.

 De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. 

Vill ni skapa ett äktenskapsförord genom oss skapas äktenskapsförordet utifrån ert förhållande och ni får ett äktenskapsförord som inte bara är skräddarsytt utan även juridiskt hållbart. Dessutom kan ni kostnadsfritt rådgöra med en av våra jurister om ni känner er osäkra på något. Vi erbjuder alltid en kostnadsfri behovsanalys. 

Dela:

Kontakt

Nyheter

© 2020 LexBreak All Rights ARE Reserved