Personuppgiftspolicy

Tack för att du använder våra webbplatser och tjänster! För oss på Lexbreak är integritet superviktigt och vi tar din integritet på största allvar.

När du har läst denna integritetspolicy hoppas vi att du känner dig säker på att vi arbetar hårt för att leva upp till dina förväntningar.

Vi är ett företag som grundades för att hjälpa till med att skapa en ökad transparens mellan personer som vill ha mer kontroll över sina juridiska rättigheter och skyldigheter – som du – och företag däribland advokatbyråer som vill använda dessa uppgifter på ett respektfullt och transparent sätt för att förbättra sina tjänster- som vi.

VEM BORDE LÄSA DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Denna integritetspolicy är relevant för alla som besöker våra webbplatser, använder våra tjänster eller på annat sätt interagerar med oss.

TÄCKER DENNA INTEGRITETSPOLICY ALL VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING? 

Nej, den handlar bara om behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga – med andra ord, när vi bestämmer syftet (varför uppgifterna samlas in) och medlen (vilka uppgifter som samlas in, hur länge uppgifterna lagras osv.) för behandlingen.

Så vad täcker den inte?

Integritetspolicyn täcker inte behandling av personuppgifter som vi utför i egenskap som personuppgiftsbiträden – vilket innebär att när vi behandlar uppgifter för din räkning och följer dina instruktioner när du använder våra tjänster (för att t.ex. ta fram ett avtal hos en av våra avtalsleverantörer).För denna behandling gäller vårt/våra personuppgiftsbiträdesavtal vi tecknar med våra avtalsleverantörer (som är personuppgiftsansvariga i det fallet).

INTRODUKTION

Lexbreak, (“Lexbreak”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats och/eller andra framtida digitala kontaktytor. Lexbreak respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter. Med personuppgifter menas all information som kan identifiera dig som en enskild person (till exempel namn, adress, bilder, IP-nummer etc.) och som samlas in via våra digitala kanaler, såsom den här webbplatsen, mobilappar och/eller annat framtida digitalt gränssnitt som länkar till denna policy.

Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning. Personuppgiftspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter och beskriver dina rättigheter och hur du går vidare om du vill utöva dem.

Tänk på att du genom att använda de digitala kanalerna och/eller någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller (”Tjänsterna”) intygar att du har läst och förstått Personuppgiftspolicyn.

Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna, men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte till fullo kan ta del av Tjänsterna eller besöka alla delar av de digitala kanalerna.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns längs upp till höger under symbolen ‘kontakt’.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Följande personuppgifter samlas in och behandlas av Lexbreak:

PERSON- OCH KONTAKTINFORMATION.

När du skapar ett konto eller använder någon av tjänsterna kan du behöva ange uppgifter såsom för- och efternamn, telefonnummer, adress, postort, postnummer, e-postadress, personnummer.

BEHANDLING OCH DESS SYFTE

Person- och kontaktinformationen används för att tillgängliggöra Tjänsterna. Syftena är att möjliggöra skapandet av användarkonton på Tjänsten, skapandet av avtalsförfrågningar samt anbud, kommunikationskanaler mellan kund och avtalsleverantör samt uppehållandet av en profil på Tjänsten. Behandlingen som utförs är identifiering och verifiering av person, lagring av profildata, framställandet av profildata, upprätthållandet av avtal, redigering av profil samt tekniska åtgärder ägnade att tillgängliggöra Tjänsterna. Informationen används även för att styrka och verifiera ansökningarna.

RÄTTSLIG GRUND SAMT LAGRINGSPERIOD

För att fullgöra avtalet. Denna insamling och behandling är nödvändig för att uppfylla våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med dig (se våra Användarvillkor). Om den begärda informationen inte lämnas kan vi inte uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet. Lagringsperioden är begränsad tills avtalet upphör eller du önskar avsluta din profil. Om din profil varit inaktiv en längre tid (24 månader) kan vi komma att radera ditt konto om du inte på våran begäran återaktiverar din profil. Om sådan inaktivitet förekommer kommer du att få en påminnelse e-post tre, två och en månad innan vi vidtar raderingsgsåtgärder.

Kontakt

Nyheter

© 2020 LexBreak All Rights ARE Reserved