Samboavtal

Allt fler svenskar lever som sambor, men många har dålig koll på vad som gäller juridiskt vid samboskap. Med ett samboavtal kan ni säkerställa att fördelning av er gemensamma bostad samt bohag blir rättvis mellan er vid en eventuell separation.

från

Från 549kr

549kr

Svar inom 12 h

Har ni köpt en bostad men gått in med olika andelar. Genom att skriva samboavtal kan ni undvika att den gemensamma bostadens värde delas lika mellan er och istället fördelas i enlighet med era t.ex. ägarandelar.

Som sambor har man möjlighet att avtala bort sambolagens regler. Detta ska göras skriftligt och innebär att man kan avtala att en lägenhet eller ett bohag som man har skaffat gemensamt inte ska fördelas. Ett sådant avtal kallas samboavtal. 

Samboavtalet gäller endast så kallad samboegendom. Det vill säga bostad och bohag som ni har införskaffat tillsammans. Sådant ni har köpt på egen hand innan ni flyttade ihop räknas inte till samboegendomen. Bilar, båtar och fritidshus är inte heller samboegendom eftersom de inte räknas som bostad eller bohag. 

Tänk på!

Sambor ärver inte varandra! Om din sambo dör, får du behålla halva den gemensamma bostaden och hälften av de gemensamma sakerna. Resten har din sambos familj rätt att ärva. Vill ni inte det bör ni skriva ett testamente. Klicka här för mer information!

vanliga frågor om samboavtal

Precis som alla andra avtal är samboavtalet frivilligt. Du har ingen rätt att tvinga din sambo att skriva under. 

Avtalet blir giltigt i samma ögonblick som ni båda har skrivit under det. Ett samboavtal kräver ingen äkthetsstämpel, och det behöver inte registreras offentligt. 

Samboegendom utgör er gemensamma bostad och bohag, det kan t.ex. vara era möbler, köksutrustning eller liknande i hemmet som ni anskaffat för gemensamt boende. Sådant som ni förvärvat på egen hand för er själva är inte samboegendom, t.ex. bostad eller bohag som förvärvats innan ni haft tankar på att flytta ihop 

Det är bara samboegendom som delas mellan er när ett samboförhålland upphör. En bil eller ett fritidsställe utgör inte samboegendom och delas således inte vid en eventuell separation.

Om din sambo har skulder hos Kronofogden är det viktigt att kunna visa vad som är din egendom. Kronofogden kan annars utgå från att värdefulla ägodelar är din sambos egendom och kan ta dem för att betala av skulderna. Med ett samboavtal kan ni dela upp vad utgör din egendom.

Egentligen är det alltid bra att ha ett samboavtal. Det är däremot extra viktigt att diskutera ett samboavtal om ni har bidragit olika mycket till inköp av gemensamma ägodelar. Eller att ni köper en gemensam bostad men bidrar olika mycket till köpet.

Sådant som du ägde innan i ni flyttade ihop och blev sambor är enskild egendom. Det innebär att det inte ska delas den dag ni flyttar isär. Det kan dock finnas vissa situationer där sådan egendom blir samboegendom. Det är om du köper något i syfte att det ska användas gemensamt.

Exempel på när enskild egendom kan bli samboegendom:
Maria och Peter har bestämt sig att flytta ihop om tre månader när de får tillgång till en större lägenhet. Peter bestämmer sig för att köpa en större tv till den nya lägenheten. 

Tv:n kommer att vid en bodelning att räknas som samboegendom eftersom Peter köpte tv för att Peter och Maria skulle använda den gemensamt i den nya lägenheten. Om Peter och Maria istället valt att göra ett samboavtal hade Peter kunnat skriva in att tv ska vara enskild egendom.

Det finns inget krav att ni skriver samboavtal. Om ni inte skrivit något samboavtal kommer istället sambolagen gälla vid en separation. Sambolagen kan ibland vara orättvis det är därför bra att skriva ett samboavtal för att båda parter får som de vill vid en eventuell separation. 

Nej, det går inte att skriva in i samboavtalet. När en sambo avlider tillfaller hälften av samboegendomen den avlidnes bröstarvingar. Om du vill skydda din sambo från att i värsta fall behöva lämna hus och hem kan du skriva ett testamente. Klicka här för att läsa mer om testamente.

Dela:

Kontakt

Nyheter

© 2020 LexBreak All Rights ARE Reserved