Skuldebrev

Skuldebrev är det avtal du undertecknar när du lånar pengar av någon, oftast en bank. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto på skulden och utgör också ett bevis på att lånet existerar.

från 695kr

Svar inom 12 h

I skuldebrevet ska innehålla alla viktiga detaljer om lånet som lånebelopp, hur och när lånet ska betalas tillbaka och vilken ränta som gäller specificeras. I dagligt tal kallas skuldebrev ofta låneavtal, lånehandling eller kreditavtal. Även det äldre begreppet revers förekommer. Skuldebrev regleras av lagen om skuldebrev (1936:81) 

Skuldebrevet är ett bindande avtal och därför en trygghet både för både låntagaren och den som lånar ut pengarna. Om det endast finns ett muntligt avtal blir det svårt att bevisa vad som egentligen gäller om en tvist om villkoren skulle uppstå. Det är därför klokt att upprätta ett skuldebrev även om både låntagaren och långivaren är privatpersoner, till exempel om du lånar ut pengar till en vän. 

Tänk på!

När ni skriver ett skuldebrev är det bra om ni diskuterat villkoren för skulden på förhand. Exempelvis om ni vill att det ska utgå ränta på skulden och isåfall hur mycket ränta samt när skulden ska återbetalas.

vanliga frågor om Skuldebrev

Ett skuldebrev är framförallt ett talande bevis på att en skuld existerar. 

Utan skuldebrev kan det vara väldigt svårt att bevisa att skulden existerar och, inte minst, på vilket sätt den ska regleras. Ett skuldebrev är därför en bra åtgärd för att minimera risken för utdragna och kostsamma konflikter.

Ja, det går att skriva ett skuldebrev även efter att man lånat ut pengarna. 

Syftet med ett skuldebrev är att det är en skriftlig bevishandling avseende att ett penninglån ingåtts mellan gäldenären (skuld innehavaren) och borgenären (långivare).

Vi rekommenderar  att ni alltid skriver ett skuldebrev vid låneförhållandets ingående för att underlätta regleringen utav vilkoren för skuldebrevet.

Varje gång en betalning sker bör detta antecknas på skuldebrevet eller ett dokument bilagt dokumentet. 

På så vis minskar risken för att låntagaren ska kunna krävas på samma belopp ännu en gång i de fall skuldebrevet säljs eller ges bort till någon annan än den ursprunglige långivaren.

Nej, ett skuldebrev behöver inte bevittnas för att bli giltigt. 

Däremot kan det vara en god idé att bevittna skuldebrevet för att i efterhand kunna styrka att parternas underskrifter är äkta, samt övriga omständigheter vid undertecknadet så som att parterna varit vid sina sinnens fulla bruk och skrivit på av egen fri vilja.

Skuldebrev finns i två olika former, enkla och löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev går inte att sälja vidare till skillnad från ett löpande. Enkla skuldebrev kan med andra ord inte byta borgenär (långivare). Detta markeras genom att enkla skuldebrev är ställda till en viss person. 

Löpande skuldebrev är å andra sidan avsedda att kunna säljas vidare och därmed byta borgenär (långivare). 

Det löpande skuldebrevet är en värdehandling i sig, medan det enkla skuldebrevet endast fungerar som bevis för att penninglånet ingåtts.

Om gäldenären (låntagaren) vägrar betala skulden kan borgenären (långivaren) ta ärendet vidare toill kronofogden och i utsträckningen tingsrätten.

Många gånger, givetvis under förutsättning att skulden faktiskt existerar, räcker det med ett välformulerat kravbrev för att låntagaren ska förstå att det inte är meningsfullt att fortsätta bråka om återbetalningen.

När skulden betalts av ska detta antecknas på skuldebrevet. 

När låntagaren betalat av hela skulden bör låntagaren kräva tillbaka skuldebrevet och riva detta.

En borgenär är en person som har lånat ut pengar eller av annan anledning har rätt att kräva ut ersättning för skulden gentemot en annan person, som kallas för gäldenär. 

Gäldenären är den som lånat (låntagare) och borgenären den som lånat ut (långivare).

Dela:

Kontakt

Nyheter

© 2020 LexBreak All Rights ARE Reserved