Testamente

Med ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Ett tydligt testamente underlättar mycket för dina anhöriga, ökar din och familjens trygghet och minskar risken för framtida tvister.

från 749kr

Svar inom 12 h

Oavsett om du är gift, sambo eller singel är det viktigt att skriva testamente. För sambor eftersom sambor inte automatiskt ärver varandra. För alla som har barn, oavsett om du är gift, sambo eller ensamstående, är det viktigt att se till att arvet blir barnens enskilda egendom. Annars kan deras framtida sambo eller make få rätt till arvet vid en eventuell separation eller skilsmässa.

För dig som är ensamstående utan barn handlar det om att fundera på vad du vill ska hända med det du lämnar kvar. För att vara säker på att allt blir som du vill behöver du skriva ett testamente. Finns inget testamente fördelas arvet enligt lag.

Tänk på!

Ett testamente måste upprättas skriftligt för att vara giltigt. Undantag är så kallade nödtestamenten. Testamentet ska avslutas med en vittnesmening och en underskrift, och ska bevittnas av två personer. Vittnena får inte vara underåriga eller anhöriga till testatorn eller ha ett eget intresse av vad som står i testamentet. Båda vittnena måste vara närvarande samtidigt när testatorn undertecknar testamentet.

vanliga frågor om Testamente

För det första för att det blir av. Det är lätt att skjuta upp saker och tänka ”jag tar det imorgon”. Hos oss får du hjälp och vägledning från att du tagit kontakt med oss tills du har ett färdigt testamente i din hand.

För det andra vet du att testamentet blir korrekt skrivet, så att det verkligen gäller. Precis som för andra juridiska dokument finns det lagar och regler för hur ett testamente ska vara utformat för att vara giltigt.

Man kan ha i princip vem som helst som mottagare i ett testamente. Det kan vara en eller flera personer, en ideell organisation, en förening eller något liknande. Det som är viktigt är att det går att identifiera vem som ska vara mottagare och att denne kan ta emot arvet.

Om du är osäker kan det vara bra att ta kontakt och fråga innan du skriver det i testamentet.

Ja, du bör skriva ett testamente.

 Det är viktigt att ett sådant förordnade även omfattar substitut till den ärvda egendomen och avkastningen av denna. Det betyder i praktiken att om dina söner ärver t.ex. aktier, så blir även avkastningen av dessa enskild egendom, likväl om de säljer aktierna och köper något annat för pengarna så blir den nya egendomen enskild. 

Det är dock viktigt att dina söner noggrant ser till att den ärvda egendomen inte sammanblandas med giftorättsgods, för då kan den förlora karaktären av att vara enskild.

Om era barn ärver sommarstället så blir de ägare tillsammans. Då träder Samäganderättslagen in. Varje ägare har då rätt att sälja sin andel. I ett testamente kan ni lägga in en förköpsrätt avseende egendomen mellan barnen. 

Era barn måste då först erbjuda varandra möjlighet att köpa andelarna i sommarstället innan de säljer till någon utomstående. Utöver detta bör ni se till att barnen skriver ett så kallat samäganderättsavtal sinsemellan sig där de i förväg reder ut frågor som rör samägandet. Till exempel kan de reglera när respektive part ska ha rätt att nyttja egendomen, hur kostnader ska fördelas och hur förvaltningen av egendomen ska gå till. 

Det går även att avtala bort möjligheten för delägarna att begära att egendomen säljs på offentlig auktion med anledning av oenigheter dem emellan. I sådana fall måste de vara överens för att hela egendomen ska kunna försäljas.

Sambor ärver inte varandra automatiskt.

Det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller att ni har gemensamma barn. Om du och din sambo har barn går arvet i första hand till dem.

Har ni inga barn går arvet till den avlidnes föräldrar och finns inte de kvar i livet är det syskonen som ärver. 

Vill du och din sambo ärva varandra måste ni skriva testamente.

Arvsrätten i Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort. Däremot har barn som inte är era gemensamma, s.k. särkullsbarn rätt att få ut arvet från sin förälder genast, till skillnad från era gemensamma barn.

Detta innebär i praktiken att gifta par som har särkullbarn inte ärver varandra fullt ut.

Ja, men endast om dina barn tillåter detta, eftersom det påverkar deras laglott, som är 50% av din kvarlåtenskap.


Exempel: (utan hänsyn till eventuell make/sambos rätt till bodelning). Om du efterlämnar 400 000 kr så är barnens laglott 200 000 kr, d.v.s. 100 000 kr/barn. Om du istället vill fördela dessa 400 000 kr på fem personer så erhåller varje person 80 000 kr. Det betyder att dina två barn får mindre än den laglott de har rätt till. De har då formellt rätt att kräva ut sitt arv upp till laglotten, d.v.s. att erhålla ytterligare 20 000 kr/barn. 

Dina barn har dock alltid möjlighet att godkänna dina önskemål och avstå rätten att utfå hela sina laglotter, testamentet blir då tillämpligt i sin helhet.

Nej, det går inte att skriva in i samboavtalet. När en sambo avlider tillfaller hälften av samboegendomen den avlidnes bröstarvingar.

Om du vill skydda din sambo från att i värsta fall behöva lämna hus och hem behöver du skriva ett testamente samt upfylla de kraven som anges enligt lag. 

Dela:

Kontakt

Nyheter

© 2020 LexBreak All Rights ARE Reserved