Allmänna villkor

Nedanstående allmänna villkor(“Villkoren”) gäller för besökare (“Besökare”) av www.lexbreak.com eller www.lexbreak.se och dess undersidor (“webbplatsen”), för den som skapar konto på Webbplatsen (“Användare”) beställer och bokar tid för juridisk rådgivning (“Beställare”), den som säljer juridisk produkt (“Leverantör”) samt den som köper produkt av jurist eller betalar för en produkt eller tilläggstjänst (“Kund”).

Med produkt avses behovsanalys, avtal och andra juridiska dokument samt rådgivning av jurist.
Alla Användare och Beställare som besöker Webbplatsen är Besökare. Samtliga Villkor gäller för Besökare.
Villkor riktade till Besökare gäller även för Kund. Villkor riktade till Kund gäller enbart för Kund. 

Genom att besöka Webbplatsen accepterar Besökare följande Villkor. Villkoren kan komma att ändras utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är Besökares skyldighet att själv hålla sig informerad om de Villkor som gäller vid var tid.

Tjänstespecifika villkor äger företräde framför dessa allmänna villkor.

Kontakt

Nyheter

© 2020 LexBreak All Rights ARE Reserved